• Kundcase
  • Produktnytt
  • Allmän
  • Isolerad värmerörskulvert
  • Golvvärmesystem

  • #Isolerad värmerörskulvertX
Rauheat pexflex plus - den flexibla energispararen
Isolerad värmerörskulvert

PexFlex PLUS är ett flexibelt, energieffektivt och isolerat kulvertrör ämnat för överföring av värme- och varmvatten. Som isolering används fastskummat polyuretan. Mellan manteln och isoleringen finns nu ett XPE-callplastskikt som avsevärt minskar friktionen och underlättar installationen.

  • #Isolerad värmerörskulvert
Allmän
Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

+358 (0)2 549 0400

Skicka e-post