Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct)

Eettiset toimintaohjeet (Code of Conduct) käsittävät ohjeita siitä, kuinka me yrityksenä harjoitamme liiketoimintaamme eettisesti, sosiaalisesti ja/tai ympäristön kannalta oikein.

Vuodesta 2013 lähtien OEM:llä on ollut yleiset eettiset toimintaohjeet, jotka koskevat kaikkia konsernin yrityksiä. Toimintaohjeiden tarkoituksena on, että konsernin yrityksillä on yhteinen foorumi yhteiskuntavastuullisuuteen liittyvälle toiminnalle ja että OEM:n vastuullisuuden kehittäminen ympäristöasioissa sekä eettisissä ja sosiaalisissa kysymyksissä on johdonmukaista. Selkeä vastuunotto vahvistaa sekä kilpailukykyä että asemaa houkuttelevana työnantajana edistäen samalla tervettä liiketoimintakulttuuria.

IHMISOIKEUDET 

1. OEM tukee ja kunnioittaa kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja ihmisoikeuksia.
2. OEM ei ole osallisena ihmisoikeuksien väärinkäytössä.

TYÖLAINSÄÄDÄNTÖ

3. OEM:n työntekijöillä on lain sallimissa puitteissa oikeus perustaa ammattiyhdistysliike tai kuulua sellaiseen. OEM:n työntekijöillä on oikeus valtakunnallisiin yleissopimuksiin.
4. OEM ei hyväksy pakkotyötä tai työhön pakottamista. Kaikilla OEM:n työntekijöillä on oikeus irtisanoutua työsopimuksen tai paikallisten lakien mukaisesti.
5. OEM ei käytä lapsityövoimaa. Alle 15-vuotiaita ei palkata. Vaaralliseen työhön ei palkata ketään alle 18-vuotiasta.
6. OEM suhtautuu kielteisesti kaikenlaiseen syrjintään. Ketään ei tulisi syrjiä etnisen taustan, ihonvärin, sukupuolen, uskonnon, poliittisen mielipiteen, sosiaalisen taustan, iän, vammaisuuden tai          sairauden, ammattiliiton jäsenyyden tai sukupuolisen suuntautumisen vuoksi, ei työhönottotilanteessa eikä ammatin harjoittamisessa. Fyysinen ja henkinen ahdistelu on jyrkästi kielletty.

YMPÄRISTÖ

7. OEM tukee ympäristöriskejä koskevaa varovaisuusperiaatetta: ”Vakavan tai peruuttamattoman vahingon uhatessa, täydellisen tieteellisen luotettavuuden puuttuminen ei saa olla perusteena            sille, ettei heti ryhdy toimenpiteisiin ympäristön saastumisen estämiseksi”.
8. OEM tukee innovatiivisia ratkaisuja, jotka pienentävät ympäristön kuormittamista. OEM tukee aktiivisesti kehitystä, joka edistää entistä suurempaa ympäristön huomioon ottamista.
9. OEM tukee ympäristöystävällisen tekniikan kehittämistä. Kestävä kehitys on avainsana ja haluamme edistää ennalta ehkäisevää työtä ympäristömme hyväksi.

KORRUPTIONVASTAISUUS

10. OEM vastustaa korruptiota ja kiristystä sen kaikissa muodoissa. Kehitämme ennakoivaa strategiaa ja konkreettisia ohjelmia taistellaksemme sekä yrityksen sisällä että konsernin                              huoltoketjuissa  mahdollisesti tapahtuvaa korruptiota vastaan.

Ota yhteyttä

Ammattitaitoinen ja kokenut henkilökuntamme on valmiina palvelemaan ja löytämään sinulle oikean ratkaisun.

phone 02 549 0400

Sähköposti Sähköposti