Användarinstruktion för skalverktyg

RauHeat PexFlex PLUS kulvert levereras med ett verktyg som förenklar borttagandet av PUR-isoleringen från mediaröret.

Brukanvisning
1. Avlägsna rörets korrugerade mantel och cellplastlager från önskad position på längden med hjälp av lämpliga verktyg (t.ex. tigersåg eller kniv).
Obs! Var försiktig så att du inte skadar mediaröret.
2. Ta bort PUR-isolering från röret genom att dra in skalverktyget mot mediaröret och dra det sedan i mediarörets längdriktning på rörets yta.
DUO-rör: avlägsna PUR-isoleringen även mellan mediarören, med hjälp av skalverktyget.
Obs! Var försiktig så att du inte skadar mediaröret.
3. Rengör mediaröret med fint sandpapper.

video cannot show image
Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post