Om RauHeat

RauHeat Oy är ett finländskt företag grundat 1999, som importerar högklassiga VVS-produkter och vars huvudprodukter är isolerade pex kulvert, pexrör för distribution av värme- varm och kallvatten, samt vattenburna golvärmesystem.

Snabb och punktlig service

Bolagets framgångsfaktorer är punktliga och snabba leveranser, branschens bästa produkter samt vår kundorienterade personal, som aktivt deltar från projektering till installationen. Många av våra produkter har kommit till genom aktiv växelverkan med VVS-entreprenörer och konstruktörer, med högklassiga och installationsvänliga produkter implementerade för nordiska förhållanden som slutresultat.

Referenser

RauHeat Oy har sedan början av år 1999 levererat isolerade kulvertsystem och golvvärmesystem till mer än 50 000 projekt. PexFlex PLUS kulvert har levererats till Finland sedan år 1985. Vi lämnar gärna mer information om genomförda objekt.

OEM International Ab

Rauheat Oy är en del av den internationella OEM koncernen efter förvärvet år 2017. OEM International koncern är ett av Europas ledande tekniska företag med verksamhet i 14 länder och med 34 enheter. Koncernen fungerar som en försäljningsorganisation och marknadsförare av tekniska produkter och system för tillverkningsindustrin. Läs mer om OEM.

Vision

Att vara branschens mest serviceinriktade och punktliga leverantör och våra kunders förstahandsalternativ.

Mission

Med hjälp av vår effektiva leveransprocess hjälper vi våra kunder att lyckas i sin egen verksamhetsmiljö.

Värden

Leveranssäkerhet - Serviceanda - Kunnig personal - God kvalitet - Innovativitet

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

+358 (0)2 549 0400

Skicka e-post