Vanligaste frågorna

Här hittar du de vanligaste frågorna och deras svar. Men om du inte hittade den information du letade efter, kontakta oss gärna.
PexFlex PLUS kulvertrör har minimala värmeförluster. Isoleringen är en fastskummad Polyuretan som ger ett av marknadens bästa värmeförlustvärden 0.0219 W / mk.

Isoleringens enastående Lambda värde är dock inte det enda som inverkar, utan också isolertjockleken har en ansenlig inverkan på värmeförlusterna.

Även rörstorlek, vattentemperatur, marktemperatur, flödeshastighet och markkvalitet påverkar värmeförlusterna. Vi beräknar värmeförlusterna för rörsystem utan kostnad på större projekt.

Som en tumregel kan man räkna med 6 - 10 W/m, på de vanligast förekommande dimensionerna.

(rörsystem till flerfamiljshus, villor och radhusområden)

PexFlex PLUS rören är dimensionerade för max. 95 °C

Kontinuerlig temperatur 85 °C (365 dagar / år)

Temporär temperatur 90 °C (1 månad / år)

Temporär temperatur 95 °C (100 h / år)

Det lönar sig alltid att vända sig till VVS-konsulter för rätt dimensionering av kulvertsystem. Faktorer som påverkar dimensioneringen är bland annat värmesystem (värmekälla), effektbehov och rörnätets längd.

PexFlex PLUS har en fastskummad isolering som förhindrar termisk rörelse. Mediarören kan inte expandera i fastskummad isolering, så ingen förankring av rören behövs. Detta gör produkten säker, pålitlig och installationsvänlig.

PEX rörens termiska rörelse utan fastskummad isolering är cirka 1 %.

En hundra (100) meters sträcka, utan fastskummad isolering, betyder en rörelse på en (1) meter.

För PexFlex PLUS kulvertrören rekommenderas ett täckningsdjup på minst 600 mm.

Kringfyllning av kulvertrören utförs med stenfritt grusmaterial med max. kornstorlek 16 mm.

Rören behöver ingen tilläggs isolering, men om så önskas, kan man på gårdsområden (snöborttagning på vintern) som extraisolering använda t.ex. Finfoam eller frigolitplattor. Dräneringsbehov bedöms från fall till fall av byggherre eller VVS-konsult.

Alla PexFlex PLUS röranslutningar tillverkas i Finland. I anslutningarna används endast typgodkända mässingskopplingar. Alla mässingskopplingar kan installeras med traditionella verktyg och inga specialverktyg behöver användas.

Alla T-anslutningar och brunnar isoleras med Armaflex.

Vid installering vintertid (> 0 °C) eller kallare temperaturer, ska kulvertrullarna förvaras över natten på varmare ställen, t.ex. garage. Vid brist på plats kan rullarna värmas under presenning med varm luft eller värmas direkt mot manteln med mjuk gasolvärme eller varmluftspistol. Rör får inte installeras om plastmantelns yta är isig.

Kontaktförfrågan

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post