PexFlex PLUS Isolerade kulvertrör

Mediarör

 • Material: PEX-a
 • Värmerören med syrediffussionspärr (EVOH)
 • PN10 varmvattenrören typgodkända
 • PE-Xa DIN 16892/16893
 • SDR 7.4 PN10
 • SDR 11 PN6

Isolering

 • Material: Fastskummad polyuretan
 • CFC-fri
 • Lambda värde 0.0219 W/mK
 • EN 15632
 • PLUS-isolering FI – SE – EE

Mantel

 • Material: HDPE polyeten (korrugerad)
 • UV-skydd
 • Aluminiumfolie under mantel DIN 4726

Användningsområden

 • Överföring av värme-, varm- och kallvatten
 • Bioenergi
 • Markvärme
 • Värmeåtervinning/Kylnät
 • Avlopp

Kontinuerlig drifttemperatur och tryckklasser

 • 85 °C
 • Tillfällig 95 °C
 • Värme PN6
 • Varmvatten PN10
A-energialuokka


PLANERA, INSTALLERA OCH ERBJUD MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE KULVERTSYSTEM

Det mest utvecklade och energieffektiva PexFLex PLUS rörsystemen garanterar slutanvändaren minimala kostnader på sitt kulvertnät för värme- och varmvatten. PexFlex PLUS kulverten är avsedd för överföring av värme- och tappvatten och är isolerad med fastskummad polyuretan. Produktfamiljens kallvattenrör PexFLex BLUE och kombinationsröret PexFLex PLUS Quattro är isolerade med Pex-cellplast. PexFlex PLUS är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. 

VVS-konstruktörer

VVS-konstruktörer

Marknadens energieffektivaste produkt. Inverkar minimalt på energivärdet. Säkerställande av tillräcklig drifttemperatur.

Byggföretag

Byggföretag

Marknadens energieffektivaste produkt. Energivärdets positiva inverkan på helhetsinvesteringen.

Städer & kommuner

Städer & kommuner

Betydande besparingar i energiförbrukningen. Tanke på hållbar utveckling

Bostadsföreningar

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar

Betydande besparing på energikonsumtionen. Tanke på hållbar utveckling. Minskad fastighetshyra. Tillräckligt med värme- och varmvatten.

Installationsföretag

Installationsföretag

Trygga och lätta produkter att installera. Konkurrenskraftiga priser. Leveranssäkerhet. Omfattande garanti.

Boende

Boende

Tillräckligt med varmavatten och trivsel. Låga uppvärmingskostnader.


Produkter

Mellan manteln och polyuretanet har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40 % mer böjlighet. Produkternas hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.
3011165p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Värmerör PN6 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø25-125 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
3011175p
RAUHEAT

PexFlex Arctic värmerör PN6 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø40-110 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Mer energiaffektivt – när man vill hålla värmeförlusterna ännu mer
LÄS MER LÄS MER
3011362p
RAUHEAT

PexFlex Arctic PLUS värmerör PN6 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø63-90 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Maximerat isoleringen – klarar de tuffaste kraven på marknaden
LÄS MER LÄS MER
3011167p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Värmerör PN6 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø25-75 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
3011312p
RAUHEAT

PexFlex Arctic värmerör PN6 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø25-63 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Mer energiaffektivt – när man vill hålla värmeförlusterna ännu mer
LÄS MER LÄS MER
3011371p
RAUHEAT

PexFlex Arctic PLUS värmerör PN6 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø32-50 mm
 • Tryckklass PN6
 • PUR-isolering
 • Maximerat isoleringen – klarar de tuffaste kraven på marknaden
LÄS MER LÄS MER
3011189p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 UNO

 • Isolerat enkelrör för värme Ø22-63 mm
 • Tryckklass PN10
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 DUO
RAUHEAT

PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 DUO

 • Isolerat dubbelrör för värme Ø22-50 mm
 • Tryckklass PN10
 • PUR-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
3011164p
RAUHEAT

PexFlex PLUS Quattro Kombinationsrör

 • Isolerat kombinationsrör Ø22-40 mm
 • Tryckklass PN6/PN10
 • PE-isolering
LÄS MER LÄS MER
1842027p
RAUHEAT

PexFlex Blue Kallvattenrör med kabel

 • Isolerat kallvattenrör med självreglerande värmekabel Ø32-110 mm
 • Tryckklass PN16
 • PUR- eller PEX-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER
1842019p
RAUHEAT

PexFlex Blue kallvattenrör utan kabel

 • Isolerat kallvattenrör Ø32-110 mm
 • Tryckklass PN16
 • PUR- eller PEX-isolering
 • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
LÄS MER LÄS MER

Kontakta oss

Nina Sköld
Exportchef
Göran Carlsson
Regionchef

Mellersta och Norra Sverige

Mikael Thelander
Regionchef

Södra Sverige

Manuele Ricatti
Regionchef
+46 70 631 3034 +46 70 631 3034
manuele.ricatti@rauheat.se Skicka e-post

Mellersta och Norra Sverige

Ellen Rauheat
Ellen Isaksson
Regionchef
Patrik Crantz
Lageransvarig
+467 65 27 8667 +467 65 27 8667
patrik.crantz@rauheat.se Skicka e-post

Kontaktförfrågan

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post