PexFlex PLUS Isolerade kulvertrör

Mediarör

 • Material: PEX-a
 • Värmerören med syrediffussionspärr (EVOH)
 • PN10 varmvattenrören typgodkända
 • PE-Xa DIN 16892/16893
 • SDR 7.4 PN10
 • SDR 11 PN6

Isolering

 • Material: Fastskummad polyuretan
 • CFC-fri
 • Lambda värde 0.0219 W/mK
 • EN 15632
 • PLUS-isolering FI – SE – EE

Mantel

 • Material: HDPE polyeten (korrugerad)
 • UV-skydd
 • Aluminiumfolie under mantel DIN 4726

Användningsområden

 • Överföring av värme-, varm- och kallvatten
 • Bioenergi
 • Markvärme
 • Värmeåtervinning/Kylnät
 • Avlopp

Kontinuerlig drifttemperatur och tryckklasser

 • 85 °C
 • Tillfällig 95 °C
 • Värme PN6
 • Varmvatten PN10
A-energialuokka


PLANERA, INSTALLERA OCH ERBJUD MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE KULVERTSYSTEM

Det mest utvecklade och energieffektiva PexFLex PLUS rörsystemen garanterar slutanvändaren minimala kostnader på sitt kulvertnät för värme- och varmvatten. PexFlex PLUS kulverten är avsedd för överföring av värme- och tappvatten och är isolerad med fastskummad polyuretan. Produktfamiljens kallvattenrör PexFLex BLUE och kombinationsröret PexFLex PLUS Quattro är isolerade med Pex-cellplast. PexFlex PLUS är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. 

VVS-konstruktörer

VVS-konstruktörer

Marknadens energieffektivaste produkt. Inverkar minimalt på energivärdet. Säkerställande av tillräcklig drifttemperatur.

Byggföretag

Byggföretag

Marknadens energieffektivaste produkt. Energivärdets positiva inverkan på helhetsinvesteringen.

Städer & kommuner

Städer & kommuner

Betydande besparingar i energiförbrukningen. Tanke på hållbar utveckling

Bostadsföreningar

Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar

Betydande besparing på energikonsumtionen. Tanke på hållbar utveckling. Minskad fastighetshyra. Tillräckligt med värme- och varmvatten.

Installationsföretag

Installationsföretag

Trygga och lätta produkter att installera. Konkurrenskraftiga priser. Leveranssäkerhet. Omfattande garanti.

Boende

Boende

Tillräckligt med varmavatten och trivsel. Låga uppvärmingskostnader.


Produkter

Mellan manteln och polyuretanet har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40 % mer böjlighet. Produkternas hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.

Kontakta oss

Nina Sköld
Exportchef
Göran Carlsson
Regionchef

Mellersta och Norra Sverige

Mikael Thelander
Regionchef

Södra Sverige

Manuele Ricatti
Regionchef
+46 70 631 3034 +46 70 631 3034
manuele.ricatti@rauheat.se Skicka e-post

Mellersta och Norra Sverige

Patrik Crantz
Lageransvarig
+467 65 27 8667 +467 65 27 8667
patrik.crantz@rauheat.se Skicka e-post

Kontaktförfrågan

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +358 (0)2 549 0400

Skicka e-post Skicka e-post