Rauheat pexflex plus - den flexibla energispararen

PexFlex PLUS Isolerad värmerörskulvert

PexFlex PLUS är ett flexibelt, energieffektivt och isolerat kulvertrör ämnat för överföring av värme- och varmvatten. Som isolering används fastskummat polyuretan. Mellan manteln och isoleringen finns nu ett XPE-callplastskikt som avsevärt minskar friktionen och underlättar installationen.

Allmän

Mediarör

 • Material: PEX-a
 • Värmerören med syrediffussionspärr (EVOH)
 • PN10 varmvattenrören typgodkända
 • PE-Xa DIN 16892/16893
 • SDR 7.4 PN10
 • SDR 11 PN6

Isolering

 • Material: Fastskummad polyuretan
 • CFC-fri
 • Lambda värde 0.0219 W/mK
 • EN 15632
 • PLUS-isolering FI – SE – EE

Mantel

 • Material: HDPE polyeten (korrugerad)
 • UV-skydd
 • Aluminiumfolie under mantel DIN 4726

Användningsområden

 • Överföring av värme-, varm- och kallvatten
 • Bioenergi
 • Markvärme
 • Värmeåtervinning/Kylnät
 • Avlopp

Kontinuerlig drifttemperaturoch tryckklasser

 • 85 °C
 • Tillfällig 95 °C
 • Värme PN6
 • Varmvatten PN10
A-energialuokka


  PLANERA, INSTALLERA OCH ERBJUD MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE KULVERTSYSTEM

  Det mest utvecklade och energieffektiva PexFLex PLUS rörsystemen garanterar slutanvändaren minimala kostnader på sitt kulvertnät för värme- och varmvatten. PexFlex PLUS kulverten är avsedd för överföring av värme- och tappvatten och är isolerad med fastskummad polyuretan. Produktfamiljens kallvattenrör PexFLex BLUE och kombinationsröret PexFLex PLUS Quattro är isolerade med Pex-cellplast. PexFlex PLUS är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. 

  VVS-konstruktörer

  VVS-konstruktörer

  Marknadens energieffektivaste produkt. Inverkar minimalt på energivärdet. Säkerställande av tillräcklig drifttemperatur.

  Byggföretag

  Byggföretag

  Marknadens energieffektivaste produkt. Energivärdets positiva inverkan på helhetsinvesteringen.

  Städer & kommuner

  Städer & kommuner

  Betydande besparingar i energiförbrukningen. Tanke på hållbar utveckling

  Bostadsföreningar

  Fastighetsbolag och bostadsrättsföreningar

  Betydande besparing på energikonsumtionen. Tanke på hållbar utveckling. Minskad fastighetshyra. Tillräckligt med värme- och varmvatten.

  Installationsföretag

  Installationsföretag

  Trygga och lätta produkter att installera. Konkurrenskraftiga priser. Leveranssäkerhet. Omfattande garanti.

  Boende

  Boende

  Tillräckligt med varmavatten och trivsel. Låga uppvärmingskostnader.


  Produkter

  Mellan manteln och polyuretanet har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40 % mer böjlighet. Produkternas hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.
  3011165p
  RAUHEAT

  PexFlex PLUS Värmerör PN6 UNO

  • Isolerat enkelrör för värme Ø25-125 mm
  • Tryckklass PN6
  • PUR-isolering
  • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
  LÄS MER LÄS MER
  3011175p
  RAUHEAT

  PexFlex Arctic värmerör PN6 UNO

  • Isolerat enkelrör för värme Ø40-110 mm
  • Tryckklass PN6
  • PUR-isolering
  • Mer energiaffektivt – när man vill hålla värmeförlusterna ännu mer
  LÄS MER LÄS MER
  3011362p
  RAUHEAT

  PexFlex Arctic PLUS värmerör PN6 UNO

  • Isolerat enkelrör för värme Ø63-90 mm
  • Tryckklass PN6
  • PUR-isolering
  • Maximerat isoleringen – klarar de tuffaste kraven på marknaden
  LÄS MER LÄS MER
  3011167p
  RAUHEAT

  PexFlex PLUS Värmerör PN6 DUO

  • Isolerat dubbelrör för värme Ø25-75 mm
  • Tryckklass PN6
  • PUR-isolering
  • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
  LÄS MER LÄS MER
  3011312p
  RAUHEAT

  PexFlex Arctic värmerör PN6 DUO

  • Isolerat dubbelrör för värme Ø25-63 mm
  • Tryckklass PN6
  • PUR-isolering
  • Mer energiaffektivt – när man vill hålla värmeförlusterna ännu mer
  LÄS MER LÄS MER
  3011371p
  RAUHEAT

  PexFlex Arctic PLUS värmerör PN6 DUO

  • Isolerat dubbelrör för värme Ø32-50 mm
  • Tryckklass PN6
  • PUR-isolering
  • Maximerat isoleringen – klarar de tuffaste kraven på marknaden
  LÄS MER LÄS MER
  3011189p
  RAUHEAT

  PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 UNO

  • Isolerat enkelrör för värme Ø22-63 mm
  • Tryckklass PN10
  • PUR-isolering
  • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
  LÄS MER LÄS MER
  PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 DUO
  RAUHEAT

  PexFlex PLUS Tappvattenrör PN10 DUO

  • Isolerat dubbelrör för värme Ø22-50 mm
  • Tryckklass PN10
  • PUR-isolering
  • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
  LÄS MER LÄS MER
  3011164p
  RAUHEAT

  PexFlex PLUS Quattro Kombinationsrör

  • Isolerat kombinationsrör Ø22-40 mm
  • Tryckklass PN6/PN10
  • PE-isolering
  LÄS MER LÄS MER
  1842027p
  RAUHEAT

  PexFlex Blue Kallvattenrör med kabel

  • Isolerat kallvattenrör med självreglerande värmekabel Ø32-110 mm
  • Tryckklass PN16
  • PUR- eller PEX-isolering
  • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
  LÄS MER LÄS MER
  1842019p
  RAUHEAT

  PexFlex Blue kallvattenrör utan kabel

  • Isolerat kallvattenrör Ø32-110 mm
  • Tryckklass PN16
  • PUR- eller PEX-isolering
  • Energieffektivt – uppfyller kraven för de flesta projekten
  LÄS MER LÄS MER

  Kontakta oss

  Petri Haakana
  Försäljningschef
  +358 44 205 1477 +358 44 205 1477
  petri.haakana@rauheat.fi Skicka e-post
  Henri Forsman
  Regionchef
  +358 50 573 4631 +358 50 573 4631
  henri.forsman@rauheat.fi Skicka e-post
  Lauri Grönholm
  Regionchef
  +358 40 341 2356 +358 40 341 2356
  lauri.gronholm@rauheat.fi Skicka e-post
  Simo Viinikka
  Regionchef
  +358 40 037 6863 +358 40 037 6863
  simo.viinikka@rauheat.fi Skicka e-post
  Jan-Eerik Huhtamäki
  Regionchef
  +358 43 201 4103 +358 43 201 4103
  jan-eerik.huhtamaki@rauheat.fi Skicka e-post
  Jonatan Näveri
  Technical Sales & Customer Service
  +358 40 3412 313 +358 40 3412 313
  Skicka e-post

  Kontaktförfrågan

  Kontakta oss

  Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

  phone +46 10 147 1300

  Skicka e-post Skicka e-post