PexFlex dimensioneringsanvisningar

Vid dimensionering av kulvertsystem är det alltid bäst att vända sig till en professionell VVS Konsult. Dimensioneringen av Rauheat får endast användas som kalkylunderlag.

Golvvärme PN6

Effektbehov 45 W/m2, tryckfall 100 (Pascal/m) = 0,1 kPa/m
Formel m2 x 0,002 x 3600 = flöde/h

Byggnad m2 Flöde max. l/h Dimension
0-50 360 25+25
51-160 1152 32+32
161-250 1800 40+40
251-420 3024 50+50

 

Radiatorer PN6

Radiotorsystemens dimensionering ΔT 20 °C (60-80) tai ΔT 30 °C (40-70)

Dimension/mm Max. effekt kW ΔT 20 °C Max. effekt kW ΔT 30 °C
25 mm 15 25
32 mm 30 45
40 mm 55 90
50 mm 100 150
63 mm 200 290
75 mm 300 480
90 mm 500 750
110 mm 900 1300

 

Tappvatten PN10

Dimensioneringstemperatur : tillopp 58 °C - retur 55 °C

Antal lägenheter Varmvatten VV Varmvattencirkulation VVC Kallvatten KV
1-2 28 mm 22 mm tai 28 mm 28 mm
3-4 32 mm 22 mm tai 28 mm 32 mm
5-6 32 mm tai 40 mm 22 mm tai 28 mm 40 mm
7-8 32 mm tai 40 mm 22 mm tai 28 mm 40 mm


Tryckfallsdiagram – värmerör PN6

PexFlex tryckfallsdiagram värmerör PN6

Tryckfallsdiagram – tappvatten PN10

PexFlex tryckfallsdiagram - tappvatten PN10
Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +358 (0)2 549 0400

Skicka e-post Skicka e-post