Ny PexFlex Plus med oöverträffad flexibilitet

Produktnytt

Nya rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och PUR-isoleringen har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Det mest utvecklade och energieffektiva PexFlex PLUS rörsystemet garanterar slutanvändaren minimala kostnader på sitt kulvertnät för värme och varmvatten.

PexFlex PLUS kulverten är avsedd för överföring av värme och tappvatten och är isolerad med fastskummad polyuretan. Produktfamiljens kallvattenrör PexFlex BLUE och kombinationsröret PexFlex PLUS Quattro är isolerade med Pex-cellplast.

MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE KULVERTSYSTEM

PexFlex PLUS är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40 % mer böjlighet.

Produkternas hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.


Produkter


Kontakta oss

Nina
Nina Sköld
Exportchef
Pieter M
Pieter Miedema
Försäljningschef Sverige
+46 70 631 3039 +46 70 631 3039
pieter.miedema@rauheat.se Skicka e-post

Norra Sverige

Göran
Göran Carlsson
Regionchef

Mellersta Sverige

Mikael
Mikael Thelander
Regionchef

Södra Sverige

Manuele R
Manuele Ricatti
Regionchef
+46 70 631 3034 +46 70 631 3034
manuele.ricatti@rauheat.se Skicka e-post

Mellersta Sverige

Patrik Crantz
Lageransvarig
+467 65 27 8667 +467 65 27 8667
patrik.crantz@rauheat.se Skicka e-post
Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +358 (0)2 549 0400

Skicka e-post Skicka e-post