Ny PexFlex Plus med oöverträffad flexibilitet

Produktnytt

Nya rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och PUR-isoleringen har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Det mest utvecklade och energieffektiva PexFlex PLUS rörsystemet garanterar slutanvändaren minimala kostnader på sitt kulvertnät för värme och varmvatten.

PexFlex PLUS kulverten är avsedd för överföring av värme och tappvatten och är isolerad med fastskummad polyuretan. Produktfamiljens kallvattenrör PexFlex BLUE och kombinationsröret PexFlex PLUS Quattro är isolerade med Pex-cellplast.

MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE KULVERTSYSTEM

PexFlex PLUS är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40 % mer böjlighet.

Produkternas hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.


Produkter


Kontakta oss

Nina Sköld
Exportchef
Göran Carlsson
Regionchef

Mellersta och Norra Sverige

Mikael Thelander
Regionchef

Södra Sverige

Manuele Ricatti
Regionchef
+46 70 631 3034 +46 70 631 3034
manuele.ricatti@rauheat.se Skicka e-post

Mellersta och Norra Sverige

Ellen Rauheat
Ellen Isaksson
Regionchef
Patrik Crantz
Lageransvarig
+467 65 27 8667 +467 65 27 8667
patrik.crantz@rauheat.se Skicka e-post
Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för att svara på era frågor och hjälpa er hitta rätt lösning.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post