Ny PexFlex Plus med oöverträffad flexibilitet

Produktnytt

Nya rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och PUR-isoleringen har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40% mer böjlighet. Det mest utvecklade och energieffektiva PexFlex PLUS rörsystemet garanterar slutanvändaren minimala kostnader på sitt kulvertnät för värme och varmvatten.

PexFlex PLUS kulverten är avsedd för överföring av värme och tappvatten och är isolerad med fastskummad polyuretan. Produktfamiljens kallvattenrör PexFlex BLUE och kombinationsröret PexFlex PLUS Quattro är isolerade med Pex-cellplast.

MARKNADENS ENERGIEFFEKTIVASTE KULVERTSYSTEM

PexFlex PLUS är känt för sin lätta installation. Rörets korrugerade mantel och mjukskummade polyuretanisolering gör rören otroligt flexibla. Mellan manteln och polyuretanet har vi nu installerat ett friktionsminskande XPE-cellplastlager som ger rören cirka 40 % mer böjlighet.

Produkternas hållbara struktur, säkra och lätta installation ger rörkonstruktionen en 50 års beräknad livslängd.


Produkter


Kontakta oss

Nina
Nina Sköld
Försäljningschef
Göran
Göran Carlsson
Regionchef
Mikael
Mikael Thelander
Regionchef
Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

+358 (0)2 549 0400

Skicka e-post