Arctic-rör för krävande förhållanden

PexFlex-produktfamiljen utökas med ännu mer energieffektiva produkter.

PexFlex-produktfamiljen utökas med ännu mer energieffektiva produkter. Tack vare sin högkvalitativa isolering erbjuder PexFlex-rören mycket låga värmeförlustkostnader, vilket gör dem till ett ekonomiskt och miljövänligt alternativ. Förutom PexFlex PLUS-serien erbjuder vi också PexFlex Arctic och PexFlex Arctic PLUS-alternativen, som ger ännu lägre värmeförluster för de mest krävande förhållandena. Ju mer isolering, desto mindre värmeförluster ! Välj ett energieffektivt rör utifrån dina behov.

Produktnytt

PexFlex-produkter

Arctic och Arctic PLUS-röralternativ

Arctic- och Arctic PLUS-värmerör finns att tillgå som UNO- och DUO-versioner. Dessa högkvalitativa värme- och tappvarmvattenvattenrör har en lång livslängd, låga värmeförluster och är enkla att installera. Detta medför lägre installationskostnader och på längre sikt stora besparingar tack vare rörens ökade isolering, vilket ger lägre driftskostnaderna under kulvertens hela livslängd.

Fördelar med ett energieffektivt system

Med en förväntad livslängd på isolerade rör på cirka 50 år och stigande energipriser inser man vikten av att ha ett system med så låga värmeförluster som möjligt. Med våra Arctic och Arctic PLUS kan kunden räkna med ett system som levererar hög komfort med minimala värmeförluster, vilket ger besparingar på driftskostnader över hela systemets livslängd.

Exempel på beräkning av värmeförluster

Vi har sammanställt en exempelberäkning av de verkliga kostnaderna för värmeförluster på årsbasis. I den följande exemplifierande beräkningen har vi jämfört värmeförlusterna för två konkurrerande produkter från RauHeats PexFlex PLUS-, Arctic- och Arctic PLUS-serier. Beräkningen baseras på en traditionell radhus från 80-talet, med längre rörledningar än genomsnittet. Ju längre rören är, desto större påverkan har värmeförlusterna.
Radiatorvärmes temperaturer

Framledning 60°C
Returledning 30°C

Golvvärmes temperaturer

Framledning 35°C
Returledning 30°C

Temperaturer för varmvatten/cirkulation

Framledning 58°C
Returledning 55°C
Markinformation
Täckt djup 800 mm
Värmeledningsförmåga 1,00 W/mK
Temperatur 5°C
Drifttimmar per år uppvärmning 5760h / varmvatten 8760h
Energipris 0,20 €/kWh

Objektinformation
Typ: Radhus, renoveringsobjekt år 2024
Antal lägenheter: 35
Antal byggnader: 9
Byggnadsår: 1986
Uppvärmning: Radiatorvärme

Antal rör i objektet
Värme: 276 m *
Varmvatten: 276 m


Beräkningsformel för värmeförluster

Q = K ( Tb - Te ) ( W/m )
K = W/mK
TB = Genomsnittlig temperatur C°
TE = Marktemperatur

Värden använda i beräkningen

Radiatorvärme:
Framledning °C 60
Returledning °C 30
Marktemperatur °C 5
Drifttimmar per år h 5760

Varmvatten

Framledning °C 58
Returledning °C 55
Marktemperatur °C 5
Drifttimmar per år h 8760

Energipris €/kWh 0,20

Värmeförluster

Kontakta oss

Mikael Thelander
Regionchef

Södra Sverige

Göran Carlsson
Regionchef

Mellersta och Norra Sverige

Manuele Ricatti
Regionchef
+46 70 631 3034 +46 70 631 3034
manuele.ricatti@rauheat.se Skicka e-post

Mellersta och Norra Sverige

Ellen Rauheat
Ellen Isaksson
Regionchef
Kontakta oss

Vi finns tillgängliga för att svara på era frågor och hjälpa er hitta rätt lösning.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post