Rätt temperatur året runt

Till RauHeats golvvärmesystem kan du fritt välja bästa möjliga värmekälla. Fritt val av värmekälla ger god säkerhet för framtiden och säkerställer möjligheten att byta värmekälla ifall energikostnaderna förändras. Våra golvvärmesystem sprider värmen jämnt och håller hemmet vid precis rätt temperatur och ger dessutom dig möjlighet att möblera fritt.

Det är bevisat att man kan minska energiförbrukningen. Rumstemperaturen kan sänkas men 1-2 grader, vilket innebär att en besparing på 5-10% på värmekostnader utan att avstå från trivsel och komfort. Rauheat använder endast de bästa möjliga komponenterna på sina golvvärmesystem. Trots de extrakostnader som det medför, är golvvärmesystemet det mest kostnadseffektiva på grund av företagets mycket effektiva kostnadsstruktur.

Vi har valt världens ledande tillverkare som leverantörer av ingående komponenter utan att kompromissa på kvalitet. Vår leverantör på golvvärmerör är den ledande tillverkaren av plaströr i Centraleuropa.

Ordning på underlag och handlingar

Våra erfarna projektörer granskar ritningarna noga och tar hänsyn till de olika punkterna på objektet. T.ex. höga fönster och dörrar samt andra möjliga saker som påverkar val av rördimension. RauHeats golvvärme projektering inkluderar alltid rörledningsritning, värmeförlustberäkning och justeringsvärdetabell.

Att lita på

RauHeat golvvärmelösning är ett säkert och kvalitativt val. Vår projektavdelning är beredd att hjälpa i alla skeden av projektet. Vi tar ansvar även efter installation. Vi är tillgängliga och på plats när det behövs, vare sig det gäller introduktion av systemet eller andra saker. 

Produkter

I vårt produktsortiment hittar du alla nödvändiga produkter. Golvvärmetermostater, ställdon, grenrör och golvvärmerör vi använder är från Europas bästa tillverkare. Vi accepterar endast välkända och ansedda företag som våra leverantörer.

Golvvärmerör

Fördelare

Termostater

Kopplingar

Fördelarskåp

Matningsrör

Tillbehör


Kontakta oss

Vi har flera års erfarenhet av att implementera golvvärmesystem och är redo att hjälpa till med alla projektrelaterade frågor.
Nina Sköld
Exportchef
Göran Carlsson
Regionchef

Mellersta och Norra Sverige

Mikael Thelander
Regionchef

Södra Sverige

Manuele Ricatti
Regionchef
+46 70 631 3034 +46 70 631 3034
manuele.ricatti@rauheat.se Skicka e-post

Mellersta och Norra Sverige

Ellen Rauheat
Ellen Isaksson
Regionchef
Patrik Crantz
Lageransvarig
+467 65 27 8667 +467 65 27 8667
patrik.crantz@rauheat.se Skicka e-post

Kontaktförfrågan

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post