Vi har bedömningen rekommenderad av Byggvarubedömningen

Vi har fått Bedömningen Rekommenderas av Byggvarubedömningen

RauHeat fortsätter jobba med hållbarhet och för miljön. Vi är glada att kunna informera om att vi har bedömningen rekommenderas av Byggvarubedömningen, på alla våra PexFlex PLUS UNO och DUO varmvattenrör och värmerör. Det är den högsta klassningen man kan få.

Varför Byggvarubedömningen?  

Vi vet i ett historiskt perspektiv att vanliga byggvaror och kemiska produkter visat sig innehålla ämnen som i flera fall orsakat hälso- och miljöproblem. Målet med ett ansvarsfullt byggande är att bygga hälsosamma och säkra miljöer. Det syns till exempel i valet av byggmaterial, byggnaders koldioxidavtryck och byggandens energieffektivitet, i både det korta och långa perspektivet.

Byggvarubedömningen gör det enklare att bygga hållbart. 

Bedömningssystemet Byggvarubedömningen, kontrollerar att de byggvaror och kemiska produkter som används i byggandet av våra fastigheter, är bra utifrån olika hälso- och miljöaspekter. Byggvarubedömningen bedömer också byggrelaterade produkter utifrån deras kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden. Genom Byggvarubedömningen får man tillgång till information om bedömda produkter, som gör det möjligt att göra kloka val, för att i framtiden bygga så hållbart och miljövänligt, som möjligt.

Produktnytt
Byggvarubedömningen

Se produkterna:

Kontakta oss

Vår professionella och erfarna personal är redo att tjäna och hitta rätt lösning för dig.

phone +46 10 147 1300

Skicka e-post Skicka e-post