Rasinhovi

Radhus | 24 lägenheter
Byggår
| 1990
VVS-entreprenör | Perälän Putki, Teuva
VVS-design | Seinäjoen LVI-Suunnittelu Ky

I Teuva, år 1990 byggdes en radhusförening med 24 lägenheter. En omfattande rörsanering genomfördes, där RauHeats Pex Flex PLUS-värmerör, användningsvattenrör samt Pex Flex Blue kallvattenrör valdes. Förgreningarna gjordes med RauHeats T-skarvsatser. Totalt installerades 1800 m PexFlexPLUS-rör i projektet.
Projektet fick positiv feedback från både entreprenören och bostadsrättsföreningen. Entreprenören var nöjd med projektet eftersom samarbetet med RauHeat var bra från planering till genomförande, och leveranserna sköttes snabbt. Dessutom fick den kunniga och lättillgängliga tekniska supporten, samt installationsvänliga markeringar på rören, positiv feedback.
Bostadsrättsföreningen var nöjd med den snabba installationen och det önskade resultatet; nu förblir kallvattnet kallt och varmvattnet håller sig varmt ända till den sista lägenheten. Efter installationsarbetet fick föreningens gård verkligen ett ansiktslyft.