Springaren

UPPGIFTER OM PROJEKTET:

Byggherre | HSB
Entreprenör | Carl-Philips VVS AB

Renoveringen av bostadsbyggnaderna från början av 60-talet var ett stort projekt att genomföra. Renoveringsentreprenaden omfattade totalt 16 hus med totalt 224 lägenheter. Renoveringen omfattade regionvärmerören och värmeelementen i lägenheterna och den genomfördes medan människorna bodde i sina hem. Detta förutsatte givetvis speciellt god kommunikation från entreprenören samt hänsynstagande till de boende. I projektet valde man att använde energieffektiva tappvatten- och varmvattenrör samt fördelningsbrunnar Maxi från RauHeat.

springaren reference

springaren reference
springaren reference
springaren reference
springaren reference

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt