Regementsgatan, Västerås

Rörfirma | Assemblin

De isolerade betongrören med stål- och kopparledningar på Regementsgatan 2 i Västerås, byggda år 1970, hade nått slutet av sin livslängd. Bostadsföreningen rör byttes ut mot RauHeats PEX-rör med polyuretanisolering. Både områdets värme- och kall- och varmvattenledningar byttes ut.

Rören lyftes upp från husets utsida, och för dem byggdes en isolerad behållare rören installerades i en isolerad låda på husväggen. Denna lösning sparade på grävarbetet och är en bra och ekonomisk metod, särskilt i byggnader där det är svårt att gräva under huset eller där utrymmet är mycket begränsat.

Liknande projekt har blivit vanligare de senaste åren, eftersom rören som installerades i marken under 60- och 70-talet börjar närma sig slutet av sin användningstid. Under den tiden byggdes det många radhus och flerfamiljshus både i Sverige och Finland.

Assemblin Västerås utförde rörarbetet på platsen och var en av RauHeats första svenska kunder år 2016. Samarbetet med dem har varit nära sedan dess. Tack Assemblin Västerås!

 

regementsgatan

regementsgatan photo
regementsgatan photo 2
regementsgatan photo 3
regementsgatan photo 4

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt