HEKA Kottby, Pohjolagatan 47, Helsingfors

UPPGIFTER OM PROJEKTET:
VVS-entreprenör | LVI Company Oy
VVS-projektering | Insinööritoimisto TR-Tekniikka Oy

RauHeat-kulvertrör installerades i samband med grundlig renovering av det skyddade stenhusobjektet som färdigställts vid tiden för de olympiska spelen i Helsingfors. Det första hyresrättsbolaget i Kottbyområdet på Pohjolagatan färdigställdes vid tiden för de olympiska spelen i Helsingfors 1950–1952. Det historiskt värdefulla objektet renoverades grundligt i två faser under åren 2019–2022. Det skyddade objektet omfattar sex 3–4-våningshus och omfattar ca 10 000 lägenhetskvadratmeter och 211 lägenheter. Värmeförlusten från kulvertrören måste vara så liten som möjligt och RauHeat valdes till leverantör redan i projekteringsskedet.
 
pohjolagatan 47 helsingfors

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt