HEKA KOTTBY POHJOLAGATAN 14, HELSINGFORS

UPPGIFTER OM PROJEKTET:

Huvudentreprenör | SJR-Rakennus

RauHeat levererade energieffektiva kulvertsystem till ett trähuskvarterprojekt i Kottby. Detta arkitektoniskt betydelsefulla objekt färdigställdes 1922. Pohjolagatan 14 hör till de äldsta trähuskvarteren i Kottby i Helsingfors och genomgick en grundlig renovering åren 2021–2023. Kvarteret har utsetts till en nationellt viktig kulturmiljö av Museiverket. Objektet omfattar 12 byggnader och 50 trähuslägenheter och värms med fjärrvärme. För att minimera värmeförlusterna byggdes kulvertrören med produkter från RauHeat.
 
Pohjolankatu 14 puutalo

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt