Aurabo

UPPGIFTER OM PROJEKTET:

Nybyggnation | Parhus i Littoinen, lägenheter 101 m2 och 101 m2
Byggföretag | Aurabo Oy

 

Ett Åbo-baserat byggföretag Aurabo byggde ett högkvalitativt parhus i Kaarina Littoinen som är klart för inflyttning i år. I parhusets två 101 m2 lägenheter installerades RauHeats vattenburna golvvärmesystem för att säkerställa de boendes framtida komfort. En individuell golvvärmelösning installerades på platsen där RauHeat var involverad från planering till den slutliga justeringen av systemet och driftvägledningen.

GOLVVÄRMESYSTEMETS PLANERING

I projektets första fas gick vi igenom projektets särdrag med entreprenören och kom överens om golvvärmesystemlösningen som t.ex. placeringen av fördelare och termostater. Med denna information samt från kunden tillhandahållna planritning startade vi planeringen av det vattenburna golvvärmesystemet. Vår konstruktör undersökte ritningarna och annan information om objektet noga och tog i hänsyn de speciella karaktärerna i detta objekt. Till kunden överlämnades objektets golvvärmeplanering som innehöll slingritning, värmeförlustberäkning och en styrvärdetabell.

Entreprenören på projektet, Jami Rinne från Aurabo, beskriver sin erfarenhet enligt följande:

– Vid utformningen av systemet förlitade vi oss helt på RauHeats kunskap och expertis, vilket naturligtvis gjorde allt lättare för oss. Jag blev positivt överraskad av kvaliteten på komponenterna som används i golvvärmesystemet. Till exempel var de rostfria fördelarna av hög kvalitet, berättar Jami Rinne från Aurabo.

 

INTALLATIONEN AV GOLVVÄRMESYSTEM

Installationen av golvvärmen utfördes av en RauHeat auktoriserad installatör som såg till att rörinstallationerna genomfördes som planerat med hänsyn till alla förhållanden.

– Sammanlagt gick hela projektet med RauHeat väldigt flexibelt. Det som var avgörande för oss var att golvvärmesystemets leveranstid var snabb och tack vare RauHeat samarbetsnätverk lyckades installationen av systemet snabbt och på önskad dag. På detta sätt kunde vi gå vidare till nästa fas på byggarbetsplatsen enligt tidtabellen, vilket var viktigt för oss, fortsätter Jami Rinne.

Slutresultatet är ett vattenburet golvvärmessystem som ökar boendekomfort, som är säker och har låga driftkostnader.

 Läs mer om andra projekt