AS OY Kanttiininraitti, Esbo

CASE FAKTA
Nybyggnation | Radhus
32 lägenheter
Byggföretag | Hartela Oy

 

ENERGIEFFEKTIVT BOENDE I RADHUS

Ett radhusprojekt byggt av Hartela kommer att slutföras i det gröna narturvänliga Painitty i Esbo. Projektet innehåller treor, fyror och större 5 rums bostäder i ett och två plan. Hemmen varierar från 74 m2 till 97,5 m2. Rauheat levererade både kulvert och vattenburet golvvärme system till nybyggnationen som strävar efter ett energieffektivt boende.</strong>
Bostadsaktiebolaget Kanttiininraitti består av två bostadshus och ett lägenhetsförråd där även bolagets undercentral finns. Då målet var att så energieffektivt som möjligt genomföra värmeöverföringen valdes RauHeats PexFlex Plus för värme och varmvatten. Som kallvattenrör valdes RauHeats PUR isolerade PexFlex BLUE. De lägenhetsspecifika förgreningarna i byggnaderna implementerades i genomföringsutrymmen vilket möjliggör åtkomst för att inspektera anslutningarna vid behov.

Lägenheternas vattenburna golvvärmesystem installerades ovanpå de ihåliga kärnplattorna med 30 mm EPS spårskivor. EPS skivorna isolerar golvet från den ihåliga kärnplattan, som både är en värme- och ljudisolerande lösning. RauHeats syrediffussionsspärrade 5-skiftes PE-RT golvvärmerör användes i golvvärmesystemet. Dessutom försågs golvvärmesystemet med högkvalitativa rostfria fördelare med   3 – 7 kretsar och flödesmätare samt trådbundna termostater för styrning av rumstemperaturen.

Flexibel service och logistik, nycklar till ett framgångsrikt samarbete

Det nära samarbetet och möjligheten att planera leveranserna till önskad tid var nyckeln till att projektet fortskred smidigt. Byggarbetsplatsen hade begränsad lagringskapacitet och därför levererades kulverten i tre omgångar, allt efter takten på grundarbetet. Rauheat arbetade nära med Suomen Teholämpö Oy, som ansvarade för anläggningens VVS-kontakt.
Leveranserna av det vattenburna golvvärmesystemet levererades däremot i fyra omgångar var fjärde vecka beroende på byggarbetsplatsens framsteg. Suomen Teholämpö Oy ansvarade för installationen av golvvärmesystemet.
Ur entreprenörens och hela projektets synvinkel var det en stor fördel att kommunikationen gällande både kulvert och golvvärme hanterades av en och samma kontaktperson på Rauheat. Detta medförde inte bara flexibilitet i allt, utan säkerställde även en bättre övergripande bild av objektets behov så att önskemål bättre kunde tillgodoses, till exempel gällande produktval och leveranstider.

”Samarbetet med Rauheat gick smidigt. Leveranserna kom enligt överenskommelse och flexibilitet fanns när det behövdes”  
Esko Mansala, VD för Suomen Teholämpö Oy 

AS OY KANTTIININRAITTI, ESBO

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt