RMC-VARVETS MULTIFUNKTIONSHALL, RAUMO

UPPGIFTER OM PROJEKTET
Byggherre | Raumo stad och Rauma Marine Construction

RMC-varvets multifunktionshall kommer att vara en av de största industribyggnaderna i Raumo när den står färdig. Hallen kommer att vara hela 186 meter lång, 44 meter bred och 32 meter hög. Den totala volymen är över 226 000 kubikmeter. Byggandet av multifunktionshallen sker i samarbete mellan Rauma Marine Constructions Oy (RMC) och Raumo stad och är en investering som är värd cirka 26 miljoner euro. Den nya hallen kommer att spela en viktig roll för Finlands marinförsvar. Multifunktionshallen behövs för byggandet av fyra korvetter. Fartygen byggs inomhus av säkerhetsskäl. Multifunktionshallen blir färdig i slutet av 2022 och byggandet av korvetterna i hallen börjar under 2023.
RauHeat levererade nästan en kilometer isolerade kulvertrör som matarrör för golvvärmen i projektet. 
 
Rauma marine construction

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt