Sirkkala Skola, Åbo

UPPGIFTER OM PROJEKTET
Byggherre | Åbo stad
VVS-projektering | Sitowise Oy

Sirkkala skola är en helhet som omfattar nynyggnader samt grundlig renovering av gamla stockbyggnader. Svenskspråkiga Sirkkala skola är belägen i centrumområdet i Åbo och byggarbetsplatsen avgränsas av gator på två sidor och av bostadsbyggnader på de två andra sidorna. I det livligt trafikerade centrumområdet måste man planera logistiken för byggarbetsplatsen särskilt väl på grund av de trånga utrymmena. Fasaderna som vetter mot gatorna på de gamla stockbyggnaderna är skyddade. Entreprenaden i projektet påbörjades i oktober 2021 och den uppskattade tidpunkten för färdigställande är i juli 2023.

 
Sirkkala skolan Åbo

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt