Varkaus Räddningstjänst

Entreprenör | Lapti Oy

I Käärmeniemi, Varkaus, byggdes en ny, modern och funktionell räddningsstation som ersatte de gamla, olämpliga lokalerna. Byggandet av räddningsstationen påbörjades i april 2023 och färdigställdes i september 2024.

Brandstationen omfattar besättningens boende-, lounge-, omklädnings- och tvättrum samt utrymmen för utrustning och träning. Den två våningar höga räddningsstationen är cirka 2 700 m2 och den har en separat förrådshall och carport.

RauHeat levererade golvvärme till brandstationen samt markvärme för att hålla uppfartsvägarna fria från is. Markvärmen förbättrar fastighetens säkerhet och underlättar fastighetsunderhållet speciellt vintertid.

varkaus brandstation

Produkter som används i denna artikel


Läs mer om andra projekt

Klokheten Karlskoga
Klokheten Karlskoga

Nybyggnation av sjönära bostadsrätter i Karlskoga.